නැමීමේ යන්ත්‍ර වර්ගීකරණය

  • Electric servo CNC හයිඩ්‍රොලික් නැමීමේ යන්ත්‍රය

    Electric servo CNC හයිඩ්‍රොලික් නැමීමේ යන්ත්‍රය

    සරල බව සමඟ ශක්තිය.
    හයිඩ්‍රොලික් ප්‍රෙස් සර්වෝ පද්ධතිය සර්වෝ මෝටර් ඩ්‍රයිව්, සර්වෝ මෝටරය, අභ්‍යන්තර ගියර් පොම්පය, පීඩන සංවේදකය වැනි ඉහළ මට්ටමේ සන්නාම සහිත ආනයනික කොටස් භාවිතා කරයි. චීනයේ නිෂ්පාදිත සන්නාමගත තෙල් පොම්ප, ආනයනික පීඩන සංවේදක සමඟ යොදන අතර මධ්‍යම පන්තියේ නිෂ්පාදන ලෙස භාවිතා වේ. විවිධ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්යතා සපුරාලීමට.