අපව අමතන්න

YD Laser Technology Co., Ltd.

විද්යුත් තැපෑල

ලිපිනය

කාමරය J1-304, වැන්ඩා ප්ලාසා, නව තාක්ෂණික දිස්ත්‍රික්කය, ජිනන්, ෂැන්ඩොං පළාත.

දුරකථන

+8653182899697

අප ගැන තවත් දැන ගැනීමට අවශ්‍යද?

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න